Profesionální právní kancelář

Vzhledem k dlouhodobému působení na trhu a rozsahu případů, které jsme úspěšně vyřešili, jsme schopni pomoci našim klientům v nesnázích i v oblasti přestupkového či trestního práva.

Naše advokátní kancelář se věnuje dlouhodobě zastupování klientů v oblasti občanského práva, zejména při sepisování smluv při převodech majetku či v soudním řízení ve sporech o majetek či náhradách škody. Při naší práci s klienty v oblasti realit, resp. nemovitostí jsme schopni poskytnout kompletní služby, neboť v této oblasti působíme dlouhodobě a spolupracujeme samozřejmě i s renomovanými realitními kancelářemi.

Zjistit více

Náš právní tým

Mgr. Petr Mimochodek

advokát

Mgr. Barbora Mimochodková

spolupracujicí advokát

JUDr. Vladimír Trnka

spolupracujicí advokát

JUDr. Petr Zderčík

specialista konzultant

Ceník služeb

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem. V dohodě o odměně za poskytování právních služeb je zohledněna zejména složitost případu, časová náročnost řešené problematiky, jakož i objem poskytovaných právních služeb a případná bonifikace délky smluvního vztahu s klientem.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká advokátní komora.

Kontaktujte nás

LEGALE Advokátní kancelář
Mimochodek & spol. s r.o.