Aktuality

Novela insolvenčního zákona, tzv. oddlužovací novela, nabude 1.6.2019 účinnost

Publikováno: 2.4.2019

Nejsou to ještě ani dva roky, co vstoupila v účinnost velká novela insolvenčního zákona a již byla přijata další novela.

Vládní návrh Poslanecká sněmovna dostala téměř před rokem a schválila jej na konci října. Následně byl projednán v Senátu, který jej na předvánočním jednání vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Sněmovna senátní změny přehlasovala a prezident 30.1.2019 novelu podepsal. Novela zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 7.2.2019 a nabude účinnosti 1.6.2019.

Novela zpřístupní oddlužení širšímu okruhu dlužníků a obsahuje například změny v povinných přílohách návrhu. Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nově nebude skutečnost, že plnění pro nezajištěné věřitele (věřitel bez zástavy) bude nižší než 30 % jejich pohledávek. Místo toho bude důvodem pro zamítnutí návrhu skutečnost, že dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani pohledávky na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce a zároveň splátky ostatním věřitelům (včetně těch zapodstatových a postavených jim na roveň) nebudou nižší než odměna, nebo situace kdy dlužník nebude schopen splácet pohledávku na odměnu za sepsání návrhu na povolení oddlužení a výživné.

Nově se objevují způsoby oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Budou tři možnosti splnění – pokud dlužník splatí nezajištěné pohledávky v plné výši; během 3 let splatí nezajištěné pohledávky ve výši alespoň 60 % nebo během 5 let nebude dlužníku zrušeno oddlužení a vynaloží veškeré úsilí, které po něm je možno požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, tj. splatí nezajištěné pohledávky ve výši alespoň 30 %.

Pro starobní důchodce nebo invalidní ve II. nebo III. stupni bude oddlužení splněno, pokud nebude během 3 let zrušeno.

Kontaktujte nás



LEGALE Advokátní kancelář
Mimochodek & spol. s r.o.